E-tjänster för serveringstillstånd av alkohol

Alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun handlägger serveringstillstånd i Motala, Boxholm, Finspång, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. E-tjänsterna kan användas oavsett i vilken av dessa kommuner du har din verksamhet.

Observera att riktlinjer och avgifter kan skilja sig åt i de olika kommunerna så kolla på respektive kommuns hemsida för att se vad som gäller just där.

Ansökan om serveringstillstånd

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister

Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd.